Rentmeesterskantoor Ceelen

Uw specialist bij wonen en werken in het buitengebied!

Algemeen

Rentmeesterskantoor Ceelen is opgericht door dhr. Piet Ceelen. Piet Ceelen is reeds geruime tijd actief in de wereld van de onroerende zaken en is gespecialiseerd in het landelijk gebied. Het Rentmeesterskantoor is opgericht met de doelstelling om particuliere- en bedrijfsbelangen (niet overheden) te behartigen in geval van overdracht of waardering van onroerende zaken. De onafhankelijke registertaxateurs en beëdigd rentmeesters NVR van Rentmeesterkantoor Ceelen adviseren aangaande alle aspecten die verband houden met onroerende zaken. Met succes gedane zaken leren dat de open en constructieve vorm van communicatie tussen opdrachtgever en de adviseur van Rentmeesterskantoor Ceelen leiden tot een jarenlange vertrouwensband die garant staat voor succesvolle zaken.

Gecertificeerde taxateurs

De taxateurs van Rentmeesterskantoor Ceelen zijn gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert. De certificatie staat garant voor deskundig en betrouwbaar advies. De stichting vormt een branche breed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken en waarborgt door middel van periodieke examens dat de aangesloten leden voldoende bekwaam zijn voor de uit te brengen taxaties. Tevens kan in geval van verschil van mening ten aanzien van een door een aangesloten taxateur uitgebrachte taxatie een geschil of een beroep ingesteld worden bij de stichting. Meer informatie over de stichting Register Taxateurs Onroerende Zaken kunt u vinden op de website (zie onderstaande button).  

Beëdigd Rentmeester

De gecertificeerde taxateurs zijn tevens als beëdigd Rentmeester aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Deze vereniging bestaat reeds 100 jaar en bestaat uit ca. 400 vastgoedspecialisten die hun werkgebied hebben in het landelijke gebied met een overgang naar het stedelijk gebied. Tot de NVR worden vastgoeddeskundigen toegelaten die hun hoofdwerkzaamheden hebben in advisering, waardering en/of het beheer van onroerende zaken. Tevens dient een beëdigd rentmeester te beschikken over een vakgebied gerichte opleiding en voldoende ervaring en expertise. Voor toelating tot de vereniging geldt een ballotage systeem waarbij gegadigden onder meer worden beoordeeld met betrekking tot de goede naam en faam. Meer informatie over de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters kunt u vinden op de website (zie onderstaande button).