Agrarische taxaties

Voor al uw agrarische taxaties kunt u terecht bij Rentmeesterskantoor Ceelen.

Voor al uw taxaties van onroerende zaken kunt u terecht bij Rentmeesterskantoor Ceelen. Taxaties van onroerende zaken kunnen voor verschillende doeleinden benodigd en wenselijk zijn:

 • Waardevaststelling voor financiering
 • Waardevaststelling voor overdracht in het vrije economische verkeer (aan- en verkoop).
 • Overige taxaties voor de verzekering bijvoorbeeld t.b.v. de herbouwwaarde.
 • Bepaling van de schade in geval van nadeelcompensatie en planschade
 • Bepaling van de schadeloosstelling in geval van onteigening
 • Taxaties voor bedrijven in geval van staking, oprichting of overdracht van een onderneming.

Voor een taxatie is de waarde afhankelijk van een groot aantal aspecten zoals:

 • Ligging,
 • Inhoud van gebouwen en oppervlakte van het perceel,
 • Gebruiksmogelijkheden,
 • Onderhoud,
 • Gebruikte materialen,
 • Bestemmingsplanbepalingen van het object en de omgeving,
 • Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden
 • Bodemverontreiniging

Rentmeesterskantoor Ceelen kent de verschillende marktpartijen en de prijsontwikkelingen waardoor u gegarandeerd een zorgvuldig getaxeerde prijs en een gedegen rapport ontvangt waarop u met zekerheid kunt vertrouwen. Een door Rentmeesterskantoor Ceelen opgesteld taxatierapport wordt gebruikt door NVR-leden en is in goede samenwerking opgesteld door diverse brancheverenigingen. Ondermeer banken en andere instellingen hebben gezamenlijk voorwaarden opgesteld waaraan een dergelijk taxatierapport moet voldoen. Een door Rentmeesterskantoor Ceelen opgemaakt rapport wordt dan ook alom geaccepteerd.

Wilt u een agrarische taxatie? Ons Team staat voor u klaar. Twijfel niet om ons vrijblijvend te bellen of een email te sturen.