Onteigening

In de huidige tijd zijn er veel ontwikkelingen gaande in het drukke Nederland. Veel grond krijgt een andere bestemming. Verwacht wordt dat een kwart van een kwart van het huidige landoppervlak de komende dertig jaar van functie zal veranderen.

Voor een deel worden gronden “ontwikkeld” tot bedrijfsterrein, woongebieden of recreatiegebied. Daarnaast zullen er gronden nodig zijn voor infrastructuur en een groot deel voor natuur.

Om al deze functieveranderingen een plaats te geven zullen de verschillende marktpartijen zoals projectontwikkelaars, gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, natuurorganisatie en vele anderen trachten gronden aan te kopen. Voor een eigenaar wordt het dan bijna niet te overzien wanneer een goede zaak gedaan wordt. Wat zijn uw rechten en plichten in deze gevallen? Welke wetgeving is van toepassing? Wat zijn de fiscale gevolgen? Op welke wijze kunnen uw activiteiten worden voortgezet? Kortom vele vragen die op u afkomen.

Lees meer

De te realiseren verkoopprijs is natuurlijk belangrijk, maar minstens net zo belangrijk zijn de bijkomende voorwaarden en de mogelijkheid om een geschikte vervangende lokatie te bemachtigen. Rentmeesterskantoor Ceelen heeft de kennis en de ervaring in huis om een sterke partner voor u te zijn in de onderhandelingen. 

In geval er geen overeenstemming bereikt wordt kan de overheid overgaan tot onteigening. In veel gevallen is dit te voorkomen door creatief en goed beargumenteerd te onderhandelen. Het blijkt echter dat het soms noodzakelijk is om een onteigeningsprocedure aan te gaan. Onteigening is een van de meest ingrijpende middelen van de overheid om onroerende zaken te verwerven. Vanuit de onteigeningswet is gewaarborgd dat slechts onteigend kan worden nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Rentmeesterskantoor Ceelen staat u dan zeker bij in deze complexe procedures. 

Bij een gedwongen afstand van uw eigendom kunnen emoties parten gaan spelen. Rentmeesterskantoor Ceelen is in deze omstandigheden het aangewezen kantoor om uw zaken te behartigen. Met jarenlange ervaring kennen wij de regels van het spel (ook de kleine) en blijven wij zakelijk. Naast deskundigheid in waardebepaling en contractvorming zijn onderhandelingsvaardigheden van groot belang in dit soort processen. Om niet alleen de oude situatie maar ook de toekomst optimaal in beeld te brengen is een gedegen kennis van uw mogelijkheden in deze zaken een must. Rentmeesterkantoor Ceelen heeft deze kennis in huis en zal u zeker naar tevredenheid ondersteunen.

Ook de overheid beseft dat een eigenaar niet op de hoogte kan zijn van alle factoren die samenhangen met onteigeningsprocedures, gedwongen verhuizingen, etc. In veel gevallen worden de kosten voor deskundigenbijstand daarom naar alle redelijkheid vergoed. Voorwaarde daarbij is wel dat u bijgestaan wordt door een erkende deskundige. Rentmeesterskantoor Ceelen is dat zeer zeker.

Neemt u contact met ons op, we helpen u graag verder.