print pagina
X
sluit pagina
WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) maakt het voor gemeenten mogelijk om, door vestiging van een voorkeursrecht, bij voorrang een onroerende zaak of beperkt recht op een onroerende zaak te kunnen kopen in een daartoe aangewezen gebied. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verplicht de eigenaar, die grond wil verkopen, gelegen binnen een daartoe aangewezen gebied, deze grond eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Met ingang van 1 februari 2004 zijn alle gemeenten bevoegd het voorkeursrecht te vestigen op daarvoor in aanmerking komende locaties binnen en buiten de bebouwde kom. Voordien stond het voorkeursrecht slechts open voor gemeenten met uitbreidingscapaciteit. De Wet voorkeursrecht gemeenten is een wet die zeer omvangrijke procedures kent en zeer specifieke vereisten aan de door gemeenten te nemen besluiten. Daarnaast heeft er zich in de afgelopen jaren een enorme jurisprudentie ontwikkeld Het loont zich de moeite om bij vestiging van een voorkeursrecht contact op te nemen met Rentmeesterskantoor Ceelen. Rentmeesterskantoor Ceelen is op de hoogte van de laatste jurisprudentie en de inhoudelijke vereisten van de wet en de bijbehorende besluiten.
    Onderweg 10
5368 LA Haren
T: 0412 46 50 74
F: 0412 46 50 71
M: 06 53 73 80 38
E:
info@ceelenrentmeesters.nl
www.ceelenrentmeesters.nl