rentmeesters   kantoor
               

Algemeen

Taxatie

Bemiddeling

Wvg

Onteigening

Planschade

Contact

Te koop Te koop gevraagd
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
printversie

WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) maakt het voor gemeenten mogelijk om, door vestiging van een voorkeursrecht, bij voorrang een onroerende zaak of beperkt recht op een onroerende zaak te kunnen kopen in een daartoe aangewezen gebied. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verplicht de eigenaar, die grond wil verkopen, gelegen binnen een daartoe aangewezen gebied, deze grond eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Indien een eigenaar zijn onroerende zaak niet wil verkopen, kan de partij die het voorkeursrecht heeft gevestigd, met het gevestigde voorkeursrecht niets afdwingen. In het geval dat een eigenaar wil verkopen moet hij of zij het eigendom eerst aan de gemeente (provincie of rijk) aanbieden tegen de marktwaarde. Als de overheid dan niet aankoopt of termijnen laat verlopen is de eigenaar drie jaar vrij de grond aan een derde te verkopen. Wanneer partijen het niet eens worden over de marktwaarde kan de rechter worden gevraagd de prijs te bepalen. De Wet voorkeursrecht gemeenten is een wet die zeer omvangrijke procedures kent en zeer specifieke vereisten aan de door gemeenten te nemen besluiten. Daarnaast heeft er zich in de afgelopen jaren een enorme jurisprudentie ontwikkeld. Het loont zich de moeite om bij vestiging van een voorkeursrecht contact op te nemen met Rentmeesterskantoor Ceelen. Rentmeesterskantoor Ceelen is op de hoogte van de laatste jurisprudentie en de inhoudelijke vereisten van de wet en de bijbehorende besluiten.

    Onderweg 10
5368 LA Haren
T: 0412 46 50 74
F: 0412 46 50 71
M: 06 53 73 80 38
E:
info@ceelenrentmeesters.nl
www.ceelenrentmeesters.nl
Vastgoed