rentmeesters   kantoor
               

Algemeen

Taxatie

Bemiddeling

Wvg

Onteigening

Planschade

Contact

Te koop Te koop gevraagd
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
printversie

TAXATIE

Voor al uw taxaties van onroerende zaken kunt u terecht bij Rentmeesterskantoor Ceelen. Taxaties van onroerende zaken kunnen voor verschillende doeleinden benodigd en wenselijk zijn.

- Waardevaststelling voor financiering
- Waardevaststelling voor overdracht in het vrije economische verkeer (aan- en verkoop).
- Overige taxaties voor de verzekering bijvoorbeeld t.b.v. de herbouwwaarde.
- Bepaling van de schade in geval van nadeelcompensatie en planschade
- Bepaling van de schadeloosstelling in geval van onteigening
- taxaties voor bedrijven in geval van staking, oprichting of overdracht van een onderneming.

Voor een taxatie is de waarde afhankelijk van een groot aantal aspecten zoals:

- ligging,
- inhoud van gebouwen en oppervlakte van het perceel,
- gebruiksmogelijkheden,
- onderhoud,
- gebruikte materialen,
- bestemmingsplanbepalingen van het object en de omgeving,
- zakelijke rechten, erfdienstbaarheden
- bodemverontreiniging

Rentmeesterskantoor Ceelen kent de verschillende marktpartijen en de prijsontwikkelingen waardoor u gegarandeerd een zorgvuldig getaxeerde prijs en een gedegen rapport ontvangt waarop u met zekerheid kunt vertrouwen. Een door Rentmeesterskantoor Ceelen opgesteld taxatierapport wordt gebruikt door NVR-leden en is in goede samenwerking opgesteld door diverse brancheverenigingen. Ondermeer banken en andere instellingen hebben gezamenlijk voorwaarden opgesteld waaraan een dergelijk taxatierapport moet voldoen. Een door Rentmeesterskantoor Ceelen opgemaakt rapport wordt dan ook alom geaccepteerd.

    Onderweg 10
5368 LA Haren
T: 0412 46 50 74
F: 0412 46 50 71
M: 06 53 73 80 38
E:
info@ceelenrentmeesters.nl
www.ceelenrentmeesters.nl
Vastgoed